ระบบ E-School Budget
ระบบจัดเก็บและโครงสร้างงบประมาณ ฝ่ายงานแผนและงบประมาณจำไว้ในระบบ
     

กลับหน้าหลัก


งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป.เชียงใหม่เขต 1